Monday the 25th. Agrupamento de Escolas de Resende